Het KVGO besteedt voortdurend de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website.

Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten.

Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan het KVGO niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade.

Dit geldt ook voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.